Lektoři

doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Docent oddělení knihovnictví Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU. Na částečný úvazek pracuje v Ústřední knihovně Univerzity Karlovy v Praze. Jeho odbornou výukou i praktickou specializací jsou zejména rešeršní strategie pro  vědu, výzkum a inovace, světová  databázová centra, online databáze a elektronické informační zdroje.

PhDr. Libuše Foberová, PhD.

Výkonná redaktorka časopisu DUHY. Informace o knihách a knihovnách z Moravy. Redaktorka univerzitního časopisu „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum“ Uniwersytetu Łódzkiego. Spolupracuje v oblasti celoživotního vzdělávání v knihovnách s výkonným výborem Svazu knihovníků a informačních pracovníků 10 – Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Organizuje konference pod názvem:  Kniha ve 21. století, včetně vydávání sborníků. Posledních dvanáct let vyučuje na Slezské univerzitě v Opavě Filozoficko-přírodovědecké fakultě Ústavu bohemistiky a knihovnictví. V centru její výzkumné pozornosti je management a marketing knihoven.

Mgr. Marek Timko, Ph.D.

Odborný asistent na Ústavu bohemistiky a knihovnictví SU v Opavě, externí vyučující na Kabinetu informačních studií a knihovnictví MU v Brně, retrokatalogizátor Knihovny univerzitního kampusu MU v Brně (toho času na Ústavu soudního lékařství). Profesně se věnuje informační etice, informační vědě, filosofii a evoluční ontologii.

Mgr. Jan Matula, PhD.

Působí jako odborný asistent na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě. Rovněž vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně a působí jako lektor ve společnosti AutoCont. Profesně se zaměřuje zejména na problematiku počítačové gramotnosti, informačních systémů, informačního a znalostního managementu.

Bc. Michaela Mrázová

Studentka navazujícího magisterského studia oboru knihovnictví na ÚBK FPF SU. Působí v Univerzitní knihovně SU, vede celofakultní e-learningový Kurz práce s informacemi a pracuje ve společnosti AutoCont jako lektorka. Podílí se na přípravě a realizaci projektů ÚBK. Zajímá se o informační vzdělávání a informační gramotnost.